Je werk of je leven? - Achtergrond info - Waarom doen we dit project?
21603
page-template-default,page,page-id-21603,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Achtergrondinfo

Je werk of je leven

Om iets van de achtergrond te schetsen (voor alle helderheid: met deze informatie zullen we de jongeren niet lastig vallen): Een van de invloedrijke inzichten van Maarten Luther – die de aanzet gaf tot de beweging waaruit het protestantisme ontstond – is dat het wereldlijke beroep niet minder waard is dan het geestelijke beroep. Een bakker die goed brood bakt en een eerlijke prijs vraagt staat niet lager op de maatschappelijke ladder dan de geestelijke in de kerk. Het bekende Melkmeisje van de schilder Johannes Vermeer dat haar werk toegewijd doet in de keuken, is net zo betekenisvol bezig als de dominee in de kerk. Beiden vervullen in hun beroep een roeping. Van beiden wordt verantwoordelijkheid gevraagd.

Dit eerherstel voor het gewone leven heeft een enorme invloed gehad. Het heeft ons veel gebracht: welvaart, economische groei, emancipatie, gelijkwaardigheid. Hard werken werd een deugd. Eerlijkheid en verantwoordelijkheid idem. Je talenten ontwikkelen werd een opvoedingsideaal. De keerzijde was er ook, want in dit klimaat kon het kapitalisme ontstaan. En dat is niet vrij van uitwassen – is een harde les van de laatste decennia. Hard werken als deugd, kan omgekeerd betekenen dat wie niet presteert niets waard is. In dat denken ben je pas iemand wanneer je wat presteert. Het veel genoemde ‘calvinistische arbeidsethos’ heeft twee kanten, weten we.

Tegen die historische achtergrond luidt de spannende vraag: Werken, waar doen we het voor? Voor het geld? Voor geluk? Om verantwoordelijkheid te dragen? Het speelt allemaal mee. Werken is van grote betekenis voor ons leven. Maar leven is meer dan werken. Vandaar de slogan: Je werk of je leven.

Waarom doen we het?

Wij willen jongeren graag belangeloos een dienst te bewijzen door hen uit te dagen voor een gesprek over wat van waarde is als het gaat om levenskeuzen. Wij willen het gesprek faciliteren met inspirerend lesmateriaal – en zo docenten behulpzaam zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen in de samenleving vragen om bewuste keuzen van mensen als het gaat om werk, mogelijke wendingen in de loopbaan, als het leven mee- of tegenzit. Baanzekerheid en bestaanszekerheid hangen niet meer één op één samen. Dat vraagt veel van mensen in onze neoliberale netwerksamenleving, die in veel opzichten grenzeloos is. Dat vraagt van jongeren bewustzijn van wat van waarde is en richting geeft. Dat deze thematiek aanleiding geeft tot bezinning op wat de eigen geschiedenis ons heeft nagelaten, is mooi meegenomen.

Lees er uitgebreider over in een artikel van Bert de Leede in het tijdschrift Toer.